Kolejne seminarium przeszło do historii

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się IX Seminarium naukowe poświęcone zawodom automatyka i elektryka. – Celem seminarium było przybliżenie zawodów uczniom oraz przedstawienie korzyści z kształcenia się na tych kierunkach – mówi dyrektor szkoły Maria Staliś.

Prelegentami wydarzenia byli prezesi i dyrektorzy firm, z którymi współpracuje szkoła.