Kolejne remonty dróg w Oleśnie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  podpisał umowę na przebudowę odcinka drogi nr 494 w Oleśnie. Chodzi o ulice Konopnickiej i Kościuszki. Jest to kontynuacja przebudowy prowadzonej przez ZDW w 2018 roku  na odcinku skrzyżowanie –  Świercze. Tym razem będzie to przebudowa ważnego odcinka drogi w samym mieście. Na całej szerokości jezdni będzie nowa nawierzchnia, wymienione zostaną obrzeża i krawężniki, wyremontowana będzie kanalizacja deszczowa, będzie nowe oznakowanie poziome. Inwestycję przeprowadzi oleski Remost, ma się zakończyć do końca września tego roku.

Marszałek Andrzej Buła, który uczestniczył w podpisaniu umowy podkreśla, że to jedna z wielu systematycznie prowadzonych w powiecie inwestycji na drogach wojewódzkich. – Od 2014 roku łącznie przebudowaliśmy tutaj 24 kilometry dróg na kwotę około 140 milionów złotych. To m.in. przebudowy kolejnych odcinków na drogach nr 487 i 494, a także na drodze 901, łącznie z kończoną właśnie obwodnicą Dobrodzienia –  mówi.