Kolejne przęsło mostu gotowe

Jak informuje inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich – 1 października wykonano betonowanie piątego przęsła nowego mostu na Odrze w Raciborzu. To jeden z najważniejszych obiektów inżynieryjnych powstającej obwodnicy Raciborza. Pozwoli ona na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta łącząc DK 45 z DW 935. Piąte przęsło mostu ma długość 50 m. Do jego budowy zużyto 535 m sześc. betonu i 49 ton stali. Łącznie nowa przeprawa przez Odrę będzie miała osiem przęseł. Pierwsze betonowane było 30 czerwca br., o czym informowaliśmy w tej notatce. Pięć dotychczas zbudowanych przęseł ma już 224 m długości. Zużyto na to 2 385 m sześc. betonu i 225,5 tony stali. Kolejne trzy przęsła sprawą, że cała konstrukcja będzie miała 353 m długości i 13,2 m szerokości.

Obwodnica Raciborza stanowić będzie drogę publiczną o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), na odcinku od DK 45 do DW 919 o przekroju jednojezdniowym, na odcinku od DW 919 do DW 935 o przekroju dwujezdniowym. Nowa droga kosztować będzie prawie 270 mln zł, z czego 140 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, czyli funduszy UE.

Źródło: ZDW, film: Rafał Ćwirta