Kolejne ograniczenia w rybnickim szpitalu

Kolejny oddział rybnickiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 3 ogranicza funkcjonowanie.

Dyrekcji lecznicy nie udało się porozumieć z lekarzami pracującymi w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, który od początku sierpnia pracuje w trybie dyżurowym i świadczy usługi w oparciu o teletransmisję. Głównym powodem braku porozumienia między dyrekcją a lekarzami były kwestie wynagradzania tych ostatnich.

Oto pełna treść oświadczenia opublikowanego wczoraj (04.08) na stronie internetowej placówki:

“W dniu dzisiejszym z negatywnym skutkiem zakończyły się negocjacje prowadzone z przedstawicielami Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, dotyczące warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania badań w ZDO.

Lekarze ZDO nie zaakceptowali zaproponowanych przez nasz szpital warunków umowy na świadczenia zdrowotne, mimo, iż zostało do niej wprowadzone szereg zmian uwzględniających postulaty lekarzy. Zaproponowali oni za udzielane świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru stawki znacznie przewyższające możliwości szpitala, których w związku z bardzo trudną sytuacją finansową placówki nie sposób było zaakceptować. Kolejną sprawą, która była niemożliwa do zaakceptowania przez dyrekcję szpitala był fakt odmowy konsultacji wyników wykonanych badań nawet u pacjentów, będących w stanie zagrożenia życia. Dodatkowo więc szpital na wniosek lekarzy zrealizował propozycję usprawnienia i poprawy warunków pracy poprzez podpisanie umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie teleradiologii. Niestety mimo to do porozumienia nie doszło.

Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż podjęte zostały niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie prawidłowej diagnostyki pacjentów szpitala korzystających ze świadczeń ZDO. WSS nr 3 w celu zabezpieczenia niezakłóconego trybu pracy ZDO podpisuje umowę na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej polegającą na zabezpieczeniu dyżurowym, a także wykonywaniu opisów i ocen badań RTG, tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję (teleradiologia).

Janusz Kowalski
Dyrektor ds. Medycznych WSS nr 3 w Rybniku”