Kolejne fragmenty DW408 do remontu

W tym roku zaplanowano do realizacji dwa kolejne etapy remontu drogi wojewódzkiej numer 408 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Chodzi o dwukilometrowy odcinek przebiegający przez Ortowice, a także o brakujące połączenie Kędzierzyna-Koźla z Brzeźcami.

Obie inwestycje pochłoną w sumie ponad 10 milionów złotych.