Kolejne etapy scalania gruntów w powiecie raciborskim

Powiat raciborski kontynuuje proces scalania gruntów na swoich terenach.

W ostatnich miesiącach prace skupiały się na obszarze gminy Pietrowice Wielkie, teraz pora na inne samorządy – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Powiat dodatkowo nadal aspiruje o pieniądze na przeprowadzenie kolejnych etapów scalania na terenie gmin Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice i Rudnik.