Kolejne drogi w powiecie do remontu

Powiat Raciborski podpisał w śląskim Urzędzie Marszałkowskim umowy na remont kolejnych dwóch dróg wykorzystywanych jako drogi transportu rolnego.

Chodzi o odcinek drogi w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w Dolędzinie do granicy z województwem opolskim, a także fragment w ciągu ul. Bieńkowickiej w Bojanowie do granicy z gminą Krzyżanowice – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Obie inwestycje będą realizowane we wrześniu i październiku tego roku.