Kolejne dofinansowania na drogi powiatowe

Powiat Raciborski ubiega się o kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych – tym razem dofinansowanie miałoby objąć remonty ulic Głównej w Kobyli oraz Długiej w Krzanowicach i Trulleya w Pietraszynie. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych. Staramy się wykorzystać każdą szansę na zdobycie środków zewnętrznych na nasze inwestycje – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Remont w Czerwięcicach powinien się zakończyć jeszcze w tym roku.