Kolejna Zielona Pracownia powstała w gminie Kuźnia Raciborska

Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach wzbogaciła się o Zieloną Pracownię. Środki na jej utworzenie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W nowej klasie uczniowie poszerzają swoją wiedzę z botaniki, chemii, fizyki oraz anatomii człowieka. Mówi dyrektor placówki Edyta Depta.

Jest to już to trzecia dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach pracownia w gminie Kuźnia Raciborska.