Kolejna wodzisławska szkoła bardziej “eko”

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej – dzięki temu możliwa była likwidacja dotychczasowej kotłowni na węgiel. Rozebrano również 20-metrowy komin górujący do tej pory nad szkolnymi budynkami.

Szacuje się, że dzięki tej inwestycji rocznie do atmosfery wyemitowane zostaną około 72 tony dwutlenku węgla mniej niż było to w czasie ogrzewania budynków starym piecem węglowym.