Kolejna cześć gzymsu odpadła od remontowanego budynku w Wodzisławiu

Kolejne niebezpieczne zdarzenie związane z przebudową pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl. Tuż po północy musieli interweniować strażacy. Oderwała się kolejna część gzymsu i uszkodziła rusztowanie. Do zdarzenia doszło chwilę po północy. Oderwała się część od strony budynku poczty.

Gzyms runął na ustawione przy ścianie rusztowanie i częściowo je uszkodził. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Do akcji wezwano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu był też Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.