Kolej w Jastrzębiu-Zdroju coraz bliżej realizacji

 

Jastrzębski projekt przywrócenia w mieście kursowania pociągów pasażerskich został zaakceptowany i trafił do drugiego etapu rządowego programu Kolej+. Połączenie z Katowicami przebiegać będzie albo przez Pawłowice i Żory, albo przez jastrzębskie dzielnice Zofiówka i Szeroką. Jednocześnie trwają prace nad wytyczeniem szlaku dla Kolei Szybkich Prędkości, która również ma się zatrzymywać w Jastrzębiu-Zdroju.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji.

Realizacja jastrzębskiego projektu na początek będzie kosztować dwa miliony zł. Tyle wyniesie wykonanie projektu i studium wykonalności zadania. 800 tys. zł zadeklarowało województwo, pozostałe 1,2 mln zł zostało podzielone na samorządy. Wstępnie Jastrzębie-Zdrój zapłaci 500 tys. zł, Żory – 350 tys. zł, Pawłowice 200 tys. zł, a Czerwionka-Leszczyny – 150 tys. zł.