Kilkudziesięciu lokatorów odpracowuje długi czynszowe wobec gminy

Kilkudziesięciu dłużników wzięło udział w pracach społecznie użytecznych. Zaglądamy do Kietrza. Władze miejscowości zaproponowały dłużnikom odpracowanie należności, np. za brak terminowych opłat za czynsz. Kietrz kontynuować będzie w tym roku wspomniany program. Ten przewiduje odpracowanie zadłużenia i skierowany jest dla osób, które z różnych przyczyn nie płacą terminowo za wynajmowane lokale.

– Uchwała wprowadzona dwa lata temu jest nadal aktualna – mówi burmistrz – Krzysztof Łobos.

Burmistrz dziwi się, że z oferty skorzystało tylko tyle osób, bo to w miarę prosty i przystępny sposób na to, aby wyjść z długów lokatorskich lub przynajmniej zmniejszyć kwotę zadłużenia. Lokatorzy mieszkań komunalnych mają możliwość odpracowania zobowiązań czynszowych wobec gminy, sprzątając teren i mienie sołectw. Taki sposób spłaty zadłużenia jest możliwy dzięki zarządzeniu z listopada 2015 roku.

Jeżeli dłużnik jest zainteresowany tą formą spłaty swoich zobowiązań, musi złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi obecną sytuację materialną i życiową.  W momencie pozytywnego rozpatrzenia, wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem Przedsiębiorstwa Komunalnego Hydrokan lub innych jednostek organizacyjnych gminy, do których dłużnik otrzyma skierowanie. W zależności od wykonywanych czynności praca będzie opłacana według określonej stawki. Przykładem może być stawka prac za np. prace ogrodnicze, porządkowe czy drobne remonty, która ustalona została na poziomie dziewięciu złotych na godzinę. Uzbierane w ten sposób pieniądze będą przekazywane na poczet zadłużenia.