Kilka milionów na nowe drogi i chodniki

droga

Podpisano umowy na remonty kolejnych kilku dróg w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. – W sumie inwestycje będą kosztować kilkaset tysięcy zł, jesteśmy po przetargach, a wykonawcy zaczynają prace jeszcze we wrześniu – informuje Arkadiusz Kryś, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

W zakres robót wpisano także wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową i regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wymianę krawężników.