Kierowcy przygotujcie się na utrudnienia

W przyszłym tygodniu szykują się zmiany w organizacji ruchu na ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leszka do skrzyżowania z ulicą Kokoszycką ruch prowadzony będzie jednokierunkowo od centrum Wodzisławia Śląskiego w stronę Radlina. Zmiany dotyczyć będą również tras autobusów MZK, które będą korzystać z objazdu.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju wkrótce umieści szczegółowe informacje dotyczące zmian tras autobusów na swojej stronie internetowej.
Przypominamy, że przebudowa ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim wykonana zostanie na odcinku 833 mb od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką.  Do realizacji przewidziano przebudowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni. W ramach inwestycji zostanie także wykonana kanalizacja sanitarna w ramach realizacji tzw. zamówienia wspólnego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 3 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez Zarząd Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi prawie 1,7 mln zł. Resztę stanowi wkład własny, który zostanie sfinansowany z budżetów powiatu oraz miasta Wodzisławia Śl. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2022 r.