Kamień Śląski: w ciągu 2-3 lat Aleja Kasztanowców zostanie zrewitalizowana

aleja_kasztanow

Odbyły się rozmowy pomiędzy gminą a nadleśnictwem. Gogolin chce przekazać Lasom Państwowym 25 hektarów zrekultywowanych terenów kopalni kamienia wapiennego. W zamian rewitalizacji poddana zostanie Aleja.

Dla Gogolina ta alejka to ważny składnik nie tylko estetyczny ale i turystyczny. Liczby pokazują, że rocznie Kamień Śląski odwiedza ponad 100 tys. turystów.

mówi burmistrz – Joachim Wojtala. Rewitalizację trzeba rozpocząć od uporządkowania tego terenu, usunięcia chorych drzew i krzewów.

Jak powiedział nam burmistrz, w gminie prowadzona jest taka praktyka, że każde wycięte drzewo, zastępowane jest 3 nowymi nasadzeniami. Uporządkowanie alei tym samym zwielokrotni liczbę drzew w gminie.

Rewitalizacja Alei przeprowadzona zostanie w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Późna wiosną odbędzie się kolejne spotkanie, w którym udział weźmie dendrolog i to specjalista oceni stan drzew.