Kadeci ślubowali na rynku w Rydułtowach

Na rynku w Rydułtowach odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez 33 uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, kształcących się w zawodzie technik logistyk.
Funkcjonowanie klasy mundurowej w rydułtowskiej szkole to efekt porozumienia z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku. W tym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach – jako jedna z trzech szkół w województwie śląskim – od września realizuje program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie kształcenia przyszłych kadr służb mundurowych. Sam zaś proces kształcenia uczniów wspiera jednostka patronacka, którą jest 6. Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic.
Uroczyste ślubowanie w Rydułtowach miało miejsce już po raz czwarty. Tradycyjnie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pw. św. Jerzego, skąd młodzież w akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bytomia przemaszerowała wraz z gośćmi na główny plac miasta. Co ciekawe, także w tym roku w klasie mundurowej liczebnie dominują przedstawicielki płci pięknej. Na 33 uczniów, którzy rozpoczęli naukę aż 19 to dziewczęta