Jutro (22.11) test syren alarmowych

Na jutro (22.11) w całym województwie zapowiadany jest test systemu ostrzegania ludności.

Od 9.00 rano do godziny 13.00 w poszczególnych miastach i powiatach zawyją w związku z tym syreny. Emitowany będzie ciągły, trzyminutowy sygnał oznaczający odwołanie zagrożenia.

Test koordynowany będzie przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.