Jutro (09.02) masówki w Kompanii Węglowej

jas_mos_referendum_1
Akcja informacyjna przeprowadzona zostanie we wszystkich kopalniach i zakładach Spółki. To poniekąd wynik prowadzonych bez sukcesów rozmów na linii związki zawodowe a Zarząd Kompanii.

Przypomnijmy, że negocjacje zawieszono w ubiegłą środę (03.02). Głównym przedmiotem rozmów było wypowiedziane przez Spółkę porozumienie lipcowe a tym samym gwarancja warunków płacy i zatrudnienia.