Jubileusz 750-lecia Pietrowic Wielkich: podsumowania, wzruszenia i snucie planów na przyszłość

Mieszkańcy Pietrowic Wielkich mają za sobą aktywny weekend. Gmina świętowała swoje 750-lecie. Oficjalne uroczystości miały miejsce w piątek, podczas uroczystej sesji z udziałem zaproszonych gości. Jubileusz był okazją do podsumowań, wzruszeń i snucia planów na przyszłość.

Na początku uroczystości odśpiewane zostały hymny: Polski i Unii Europejskiej. Emocji związanych z jubileuszem nie krył przewodniczący rady gminy w Pietrowicach Wielkich Henryk Joachim Marcinek. Jego przemówienie zawierało nawiązania do historii. Przewodniczący wspominał, jak demontował słupy graniczne kiedy Polska weszła do Strefy Schengen. Radny życzył gminie, aby na jej terenie powstało jeszcze wiele przedsiębiorstw, tak aby było to miejsce jeszcze bardziej ciekawe do życia i inwestowania. Walory tych ziem cenili już przodkowie i ludy wędrowne. Świadczą o tym archeologiczne znaleziska ujawnione na terenie gminy.

Władze gminy wypatrują kolejnych inwestycji na horyzoncie. Gmina z typowo rolniczej zamienia się, czego jesteśmy świadkami w ostatnich latach, w usługowo – produkcyjną.

Wójt Pietrowic Wielkich – Andrzej Wawrzynek, nawiązał w swoim przemówieniu do pamięci, tożsamości i historii sięgającej Średniowiecza. Wójt wyraził też życzenie, aby gmina dalej rozwijała się w harmonii, tak jak było to przez świętowane 750 lat. Wsparciem tego rozwoju ma też być pogłębiona współpraca z partnerskimi gminami.

Uczestnicząca w sesji posłanka Gabriela Lenartowicz podkreśliła walor, jakim są relacje międzyludzkie. Posłanka nawiązała w swoim przemówieniu do wielkich ludzkich przemieszczeń i do tego, jak ludzie tracą rodzinne relacje i własne miejsce do życia. – Musimy o tym pamiętać, że my mamy historię i pod tym względem Pietrowice wielkie są – mówiła posłanka.