JSW zajmie się produkcją pelletu

Jastrzębska Spółka Węglowa, PG Energy Capital Management i JSW Innowacje podpisały list intencyjny w sprawie produkcji pelletu w oparciu o technologię spółki CoalTech. Jest to kolejny pomysł na zagospodarowanie terenów po byłej kopalni Krupiński w Suszcu.

W celu ustalenia możliwości realizacji wspólnej inicjatywy strony zobowiązały się do zweryfikowania kompatybilności technologicznej i technicznej zaangażowanych podmiotów w zakresie możliwości produkcji pelletu w oparciu o połączenie zasobów wszystkich współpracujących ze sobą stron.

PG Energy, kontrolowana przez Pawła Gricuka, jest wyłącznym polskim przedstawicielem i partnerem CoalTech z siedzibą w Republice Południowej Afryki i podmiotów z nią powiązanych w innych krajach, która specjalizuje się w przekształcaniu koksu węglowego, mułów, pyłów i odpadów węglowych w granulat (pellet) za pomocą technologii opracowanej w Republice Południowej Afryki, gdzie wybudowano i gdzie funkcjonuje pierwszy zakład produkcyjny.

JSW Innowacje stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW, aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. Strategia JSW INNOWACJE zakłada rozwój działalności badawczo-rozwojowej, w tym rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu.

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego i do celów energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.