JSW ma porozumienie ze związkami zawodowymi

Zarząd JSW zawarł wczoraj porozumienie ze związkami zawodowymi – wynagrodzenia górników wzrosną o 1,6 proc.. W lipcu płace pracowników JSW wzrosły o 3,4 proc., co wraz z zawartym porozumieniem oznacza pięcioprocentowy wzrost wynagrodzenia w 2021 r. W październiku górnicy otrzymają też jednorazowe nagrody pieniężne. Szacowany koszt porozumienia wynosi 139,3 mln zł.

W wyniku postępowania mediacyjnego w sprawie zakończenia sporu zbiorowego w związku ze zgłoszonymi w dniu 5 maja 2021 r. postulatami, strony uzgodniły, że:

  1. Od dnia 1 września 2021 r. wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4% od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5%.
  2. W dniu 1 października pracownikom, będącym w stanie zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r. wypłacona zostanie nagroda jednorazowa w następującej wysokości:

a/ 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,

b/ 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,

c/ 3 100 zł – pozostali.

  1. Począwszy od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany” – czytamy w komunikacie.

Szacowany koszt decyzji podjętych w ramach porozumienia to:

– wzrost stawek w tabelach płac o 1,6% od września: 23,5 mln zł w roku 2021.

– nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł

– posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku 2021 r.

Łączny szacowany koszt porozumienia wynosi 139,3 mln zł w 2021 r.

Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania reprezentatywnych organizacji związkowych w ww. zakresach.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.