Jesteś bezrobotny a chcesz studiować, odwiedź raciborski pośredniak

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek wskazując w nim kierunek studiów podyplomowych oraz ich organizatora, a także uzasadnić potrzebę ukończenia wybranych studiów podyplomowych. Studia podyplomowe mogą zostać w całości sfinansowane przez urząd pracy maksymalnie do 300% przeciętnego wynagrodzenia, oprócz tego za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku miesięcznie.

W przypadku gdy osoba w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie pracę, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, ul. Klasztornej 6, I piętro, pok. 17, tel. 32 415 45 50 wew. 220, 221.