Jest wstępny plan pomocy dla raciborskich przedsiębiorców

W trakcie dzisiejszej specjalnie zwołanej wideokonferencji władze Raciborza zaprezentowały propozycje wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Nie mamy zbyt wiele możliwości, ale proponujemy odroczenie lub zawieszenie poboru podatków od nieruchomości i od środków transportowych, oraz opłat za użytkowanie wieczyste – mówi zastępca prezydenta Raciborza Michał Fita:

Ponadto miasto proponuje przedsiębiorcom zmniejszenie do symbolicznych stawek opłat za czynsz w lokalach użytkowych,  a także organizację kampanii promujących robienie zakupów u lokalnych przedsiębiorców – dodaje raciborski radny Józef Galli:

W trakcie spotkania poruszano również kwestię zniesienia opłat chociażby za wywóz śmieci czy parkowanie w mieście – pojawiły się głosy mówiące o konieczności zadbania również o budżet miasta – mówi przedsiębiorca Waldemar Wojna:

Blisko dwugodzinną dyskusje podsumował prezydent Raciborza Dariusz Polowy:

W przyszłym tygodniu ma się odbyć kolejna wideokonferencja poświęcona temu tematowi.