Grzegorz Niestrój: jest dofinansowanie, będzie sieć

niestroj2

Gmina Kornowac przymierza się do modernizacji ponad 40 letniej sieci wodociągowej. W tym roku wymieniony będzie 451 metrowy odcinek instalacji wraz z hydrantami podziemnymi i naziemnymi na ul. Raciborskiej.

Gmina jest już po przetargu i właśnie trwa podpisywanie umowy z wykonawcą. Prace mają się zakończyć we wrześniu 2014 roku. Inwestycja wsparta jest przez WFOŚIGW w Katowicach. Mówi Wójt gminy, Grzegorz Niestrój:

Cała inwestycja pochłonie ponad 431 tys. złotych. 32 procent środków pochodzi z budżetu gminy.