Jastrzębska Spółka Węglowa kończy wypłaty rekompensat za odebrany węgiel

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej dobiega końca proces wypłaty świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Począwszy do 15 do 29 grudnia 2017 roku spółka dokonała 35 382 przelewy – podaje na swojej stronie JSW.

Spośród wszystkich osób, które złożyły stosowne wnioski w zakładach JSW, prawie 4,5 tysiąca nie spełniało zapisów ustawy i odmówiono im wypłaty świadczenia rekompensacyjnego. Osobom, które otrzymały pisemną odmowę przyznania rekompensaty, zgodnie z art. 5 ust. 10 Ustawy z 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przysługuje prawo do złożenia odwołania od odmowy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

JSW spodziewa się jeszcze przekazania niewielkiej ilości wniosków, które zostały złożone w innych zakładach niż zakłady spółki. Gdy tylko wnioski wpłyną do JSW, zostaną natychmiast zweryfikowane – podaje zakład.

źródło: JSW