Jastrzębscy radni przyjęli “Strategię Rozwoju 2030+”

W trakcie wczorajszej (12.11) sesji jastrzębskiej Rady Miasta debatowano przede wszystkim nad dokumentem określającym strategię rozwoju miasta na lata 2030+. Odpowiedzialna za kształt dokumentu prezydent Anna Hetman zakreśliła kierunki, w jakich powinien podążać rozwój miasta – chodzi o kwestie społeczne, gospodarcze i urbanistyczne.

W trakcie sesji radni zgłosili wiele uwag co do planów i zapowiedzi zawartych w strategii.

Ostatecznie projekt strategii wraz z dwoma autopoprawkami został przyjęty stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw i 8 wstrzymujących się.