Jastrzębie Zdrój wesprą najlepsi specjaliści w kraju

Miasto Jastrzębie Zdrój podpisało porozumienie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Warszawie. Na jego podstawie Jastrzębie-Zdrój i PAIH będą ściśle współpracować w zakresie pozyskania inwestora strategicznego. Co więcej, jastrzębskie przedsiębiorstwa wykorzystają działania proeksportowe i skorzystają ze wsparcia jej oddziałów zagranicznych. Agencja zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Podpisanie porozumienia z Polską Agencją Inwestycji  i Handlu w Warszawie zwiększa nasze szanse na znalezienie inwestora gotowego ulokować na terenie naszego miasta swoje przedsiębiorstwo. PAIH ma większe możliwości pozyskania międzynarodowych inwestorów, dlatego bardzo nam zależało na podpisaniu porozumienia, które otworzy nam drzwi do jeszcze szerszej współpracy z tą instytucją – podsumowuje prezydent Anna Hetman.

To dzięki PAIH powstała sieć Centrów Obsługi Inwestorów w każdym województwie, a standardy obsługi inwestora coraz częściej przestrzegane są w samorządach.  Przeszkoliła setki samorządowców i pracowników specjalnych stref ekonomicznych. Agencja odpowiada także za ogólnopolskie działania w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). Jest jedyną wyspecjalizowaną instytucją w Polsce odpowiadającą za napływ do Polski kluczowych inwestorów.