Jarosław Duda mówił o problemach osób niepełnosprawnych

niepelnosprawni

W raciborskim zamku odbyła się konferencja o tematyce osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel rządu Jarosław Duda opowiadał zgromadzonym o działaniach podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych.  – Mam szansę usłyszeć to, co w środowisku jest żywe, to co jest do zmiany albo też do innego rozłożenia akcentów więc z dużą nadzieją zaprezentuję to, co my robimy, jakie mamy możliwości, ale też wsłucham się w głosy, co powinniśmy zrobić – mówił nam przed konferencją Jarosław Duda.

Inicjatorem konferencji był Henryk Siedlaczek. Poseł o spotkanie na ziemi raciborskiej z pełnomocnikiem rządu do spraw niepełnosprawnych zabiegał około dwóch lat. To z powodu braku wolnych terminów w kalendarzu sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja pod tytułem “Niepełnosprawni mają głos” odbyła się w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego. Po przywitaniu przez posła Henryka Siedlaczka, referaty wygłosili: Jarosław Duda – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz poseł Marek Plura, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych, który mówił o europejskich standardach wobec osób niepełnosprawnych. Na końcu spotkania głos zabrał Grzegorz Franki, asystent przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych.