Interna w Rydułtowach zawieszona

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z uwagi na decyzję Wojewody Śląskiego nakładającą na PPZOZ obowiązek utworzenia oddziału dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na 3 miesiące do 27 stycznia 2021 r., czasowo zawiesza działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym – Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego w Rydułtowach.

Jednocześnie dyrekcja PPZOZ informuje, że świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych zabezpieczane będą przez Szpital w Wodzisławiu Śl. Szpital w Rydułtowach nadal będzie udzielać na dotychczasowych zasadach świadczeń na oddziale pediatrycznym i rehabilitacyjnym oraz w tamtejszych w poradniach.

Oddział leczący osoby chore na covid-19 będzie dysponować 20 łóżkami, w tym z 5 łóżkami respiratorowymi z kardiomonitorem. Dodatkowo w Izbie Przyjęć i pozostałych oddziałach funkcjonować będzie też 18 miejsc obserwacyjnych dla osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.