Inicjatywa sołecka, czyli pieniądze dla gmin powiatu raciborskiego – podpisano umowy

Ponad 227 tys. złotych zł trafi do 5 gmin powiatu raciborskiego w  ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Ze środków skorzysta 13 sołectw, którym przyznano dofinansowanie do realizacji projektów na jakich najbardziej zależało mieszkańcom. Powstaną m.in. zielone strefy aktywności, chodniki, ogrodzenia, wiata przystankowa, odremontowana zostanie zabytkowa sikawka konna czy zorganizowane zostaną zawody strażackie.

W dzisiejszym uroczystym podpisaniu umów z włodarzami gminami naszego powiatu (Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Rudnik), które odbyło się w starostwie powiatowym w Raciborzu, uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Michał Woś – minister ds. pomocy humanitarnej, pomysłodawca inicjatywy.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz powiatu – starosta Grzegorz Swoboda i pogratulował im pomysłów. W wydarzeniu uczestniczyli także Ewa Lewandowska członkini zarządu powiatu, oraz dyrektorzy wydziału merytorycznego UM Województwa Śląskiego. Nie mogło zabraknąć sołtysów poszczególnych sołectw, którzy towarzyszyli wójtom i burmistrzom. Ponadto podpisano także umowy z samorządami powiatu wodzisławskiego i rybnickiego. Łącznie do trzech powiatów z budżetu województwa trafi ponad 540 tys.

„Bardzo nas cieszy zainteresowanie konkursem. Chcemy te środki kierować bezpośrednio do ludzi, bo to sołtysi najlepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy.” – podkreślała Beata Białowąs, członek zarządu województwa. Dodała, że zawsze jest jej miło wracać na ziemię raciborską, bowiem współpracowała z tutejszymi pracodawcami przez blisko 20 lat i docenia inicjatywy, pracowitość i społeczne zaangażowanie oraz gościnność.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącej współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mowa o blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Bieńkowicach (ul. Bojanowska), która będzie realizowana w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. Wartość dofinansowania to 248 750 tys. zł i stanowi 49 % wartości całego zadania.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

 

Gmina Sołectwo Nazwa zadania Kwota całkowita Wnioskowane dofinasowanie
KRZANOWICE MORAVIA Zagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach 50 000,00 zł 25 000,00 zł
KRZANOWICE BOJANÓW Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką z ul. Raciborską w Bojanowie 40 000,00 zł 17 500,00 zł
KRZYŻANOWICE ROSZKÓW I ZABEŁKÓW Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie 97 043,56 zł 47 551,00 zł
KUŹNIA RACIBORSKA TURZE Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku 20 800,00 zł 16 640,00 zł
KUŹNIA RACIBORSKA RUDA KOZIELSKA Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej 29 181,00 zł 23 344,80 zł
PIETROWICE WIELKIE LEKARTÓW Likwidacja starej fontanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie małej architektury wraz z oświetleniem na terenie zielonego centrum Lekartowa 12 200,00 zł 6 000,00 zł
PIETROWICE WIELKIE KORNICE Zagospodarowanie zielonej strefy aktywności społecznej w tym postawienie tablicy pamiątkowej i zakup wyposażenia i dokonanie nasadzeń 12 200,00 zł 6 000,00 zł
PIETROWICE WIELKIE ŻERDZINY Budowa chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach 72 500,00 zł 36 000,00 zł
PIETROWICE WIELKIE GRÓDCZANKI Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gródczankach 25 000,00 zł 12 000,00 zł
RUDNIK GAMÓW Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim 16 000,00 zł 8 000,00 zł
RUDNIK BRZEŹNICA Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z rekonstrukcją akcji powstańczej 30 000,00 zł 15 000,00 zł
RUDNIK ŁUBOWICE Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach 10 000,00 zł 8 000,00 zł
RUDNIK SŁAWIKÓW Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP 7 500,00 zł 6 000,00