I LO z Wodzisławia przystępuje do projektu „Fit4Thought”

Zdrowie – zarówno to fizyczne, jak i psychiczne – wielojęzyczność oraz kompetencje cyfrowe będą przedmiotem nowego projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z 5 szkołami z całej Europy w ramach inicjatywy Erasmus Plus.

Projekt, który zatytułowano „Fit4Thought”, będzie realizowany w latach 2020-2022.

Jego koordynatorem będzie wodzisławskie liceum, a partnerami: Gimnazija Fran Galović z Koprivnicy (Chorwacja), IES La Oliva z La Olivy (Hiszpania), Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco w Funchal (Portugalia), Hasköy Ortaokulu z Istambułu (Turcja) oraz Istituto Technico Commerciale e Tecnologico „Fossati-da Passano” w La Spezii (Włochy).

Przedsięwzięcie koncentruje się na wymianie doświadczeń oraz promowaniu skutecznych sposobów uczenia się i nauczania, szczególnie wśród uczniów z dysleksją, dyskalkulią i dysgrafią. Innym aspektem będą działania związane z promocją zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów i nauczycieli, jak również różne aspekty zarządzania stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Oprócz wzajemnych wizyt studyjnych w szkołach, w projekcie przewidziano wiele działań lokalnych takich, jak prelekcje i warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, szkolną akcję profilaktyki raka piersi, prezentację nowych trendów w nauczaniu lekcji wychowania fizycznego, warsztaty psychologiczne oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli.

Koordynatorkami projektu ze strony I LO są Dominika Sidor i Hanna Knopek.