Gros mieszkańców Pietrowic Wielkich myśli nad zmianą ogrzewania na gazowe

źródło: Polska Spółka Gazownictwa

W Pietrowicach Wielkich odbyło się spotkanie dotyczące gazyfikacji gminy. Mieszkańcy poznali zasady przyłączania do sieci, mogli dopytać o konkretne kwestie związane z przejściem z ogrzewania węglowego na gazowe.

Na spotkanie do Pietrowic przyjechali przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa z Zabrza. Podobne rozmowy odbywają się też w innych miastach zainteresowanych zwiększeniem liczby mieszkańców podłączonych do sieci.

– Kto nie był obecny, będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę na spotkaniach wiejskich w sołectwach – dodaje wójt Andrzej Wawrzynek. Nie są to odosobnione przypadki, w jakich gmina zachęca mieszkańców do wyboru eko-rozwiązań. 17 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych na kotły gazowe lub kotły na pelet i biomasę z ewentualnym połączeniem z fotowoltaiką.

Dofinansowanie może wynieść nawet 90% kosztów. Szczegóły dotyczące kosztów, wysokości dofinansowania a także ograniczeń z udziałem w projektach, omówione zostały podczas spotkania.