Granice z Republiką Czeską z ograniczeniami

Od wczoraj zamknięte dla odwiedzających są przejścia graniczne w całym kraju. Do Polski wpuszczani są tylko polscy obywatele, oraz obcokrajowcy pracujący w naszym kraju lub członkowie polskich rodzin. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Polaków pracujących za granicą – jadąc do pracy poza dowodem tożsamości muszą oni legitymować się umową o świadczenie stosunku pracy. W naszym regionie funkcjonuje pięć przejść granicznych z Republiką Czeską – dwa w Cieszynie, po jednym w Chałupkach, Gorzyczkach i jedyne w województwie opolskim przejście w Trzebinie. Pozostałe przejścia graniczne są wyłączone z ruchu.