Gotowy jest plan wydatków i dochodów Raciborza na 2018 rok

Racibórz ma już gotowy plan przyszłorocznego budżetu. Po stronie dochodów będzie to około 198 milionów złotych. Po stronie wydatków około 215 milionów złotych. Deficyt wynieść ma 17 mln złotych. Najwięcej środków pochłonie dział “Oświata i wychowanie”. – To aż 57 milionów złotych- mówił dziś w porannej audycji – prezydent Raciborza – Mirosław Lenk.

Z tej puli zaplanowano wydzielenie środków m.in. na budowę boiska wielofunkcyjnego, modernizację kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4, termomodernizację oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 przy ul. Brzeskiej. 60 tysięcy złotych dotacji otrzyma też raciborska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Oprócz tych wydatków miasto zaplanowało około miliona złotych na promocję (934 tys. zł). W ramach tych wydatków są m.in. Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego 80 000, dożynki 20 000, promocja, pozostałe zadania 450 000.

Na drogi publiczne wydatkowane zostanie 5,5 mln złotych. Na liście zadań do zrobienia w 2018 roku są m.in. Książęca, zjazd z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską, przebudowa: Zakopiańskiej, Willowej, Pogrzebieńskiej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem, przebudowa Bojanowskiej, Czarnieckiego i inne.

Prezydent zapowiada też ciągłe podnoszenie finansowania na zadania ekologiczne i dotyczące walki z niską emisją.

Z ciekawszych zadań zaprojektowanych na przyszły rok wymienić można m.in. uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ulicami Dolną i Górną. Koszt wyniesie 850 000 złotych.