Górnicze związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe

O ogłoszeniu pogotowia strajkowego zadecydowali przedstawiciele największych związków zawodowych działających w branży górniczej na terenie Śląska i Zagłębia. Ich zdaniem dotychczasowe rozmowy w ramach specjalnie w tym celu stworzonego zespołu zrzeszającego przedstawicieli rządu, biznesu i strony społecznej nie przynoszą żadnych efektów. Co więcej, związkowcy nie zgadzają się z zapowiadanym, choć nieogłoszonym jeszcze oficjalnie planem zakończenia w perspektywie najbliższych 15-20 lat wydobycia w Polsce węgla kamiennego, co ich zdaniem jest zbyt szybkim przeprowadzaniem tak poważnych zmian.

Związkowcy oczekują, że w przeciągu najbliższego tygodnie dojdzie do ich spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim – oczekują oni rzetelnie przeprowadzonej dyskusji, a także podjęcia konkretnych i opartych na realiach decyzji odnośnie przekształcenia sektora wydobywczego. Podkreślają oni równocześnie, ze zmiany są konieczne, ale przeprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny, ze strategią wybiegającą kilkadziesiąt lat do przodu.

Jeżeli premier Mateusz Morawiecki nie stawi się na rozmowy ze związkowcami, ci rozpoczną akcje protestacyjne w zakładach górniczych – zapowiadane są na początku oflagowanie budynków oraz organizacja “masówek” wśród załogi.