Góra świętej Anny na Opolszczyźnie pod większym nadzorem

gora

Większą ochroną zostanie objęty cenny przyrodniczy teren na Górze Świętej Anny na Opolszczyźnie. 7 kwietnia podpisana została umowę na wykonanie zadania. Przekazanie placu budowy miało miejsce przed świętami.

Prace, które polegać będą głównie na wykonaniu platform widokowych, ścieżek i mostku pieszego, schodów stalowych z poręczami. To po to, aby turyści odwiedzający to miejsce poruszali się tylko i wyłącznie wyznaczonymi trasami nie niszcząc walorów dawnego kamieniołomu wapienia i bazaltu.

Przewidywany termin realizacji wyznaczony został na 30 września tego roku. Inwestycja toczy się za unijne środki, które stanowią aż 85 procentowy wkład w przedsięwzięcie.