Gogolin: Drogi zmienią status

Część dróg na terenie gminy Gogolin zmieni swój status. Taką decyzję podjęli radni na wniosek burmistrza Gogolina. Zmiany dotyczą m.in. ul. Kościelnej w Choruli oraz Kamiennej i Malińskiej w Gogolinie. O szczegółach mówi zastępca burmistrza miasta Krzysztof Reinert.

Taka decyzja ma również umożliwić łatwiejsze planowanie i realizację kolejnych zadań w zakresie modernizacji dróg, chociażby budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Malińskiej i Kamiennej.

Po przejęciu kolejnego odcinka inwestycja dopiero zostanie w całości dokończona przez gogoliński magistrat. Zarządzanie dotychczasową drogą gminną – obwodnicą dzielnicy Karłubiec zostanie przekazane Powiatowi Krapkowickiemu.