Gmina wyposaży mieszkańców w kubły na odpady

Od nowego roku na terenie gminy Krzanowice zmienią się zasady wyposażania nieruchomości zamieszkałych w kosze na odpady. Obowiązek wyposażenia mieszkańców w kubły na odpady został przeniesiony z firmy świadczącej usługi odbioru odpadów na gminę. – Działania mają na celu ograniczenie wzrostu cen za usługi komunalne – tłumaczy burmistrz miasta Andrzej Strzedulla.

Pojemniki na śmieci będące własnością firmy Remondis zostaną odebrane przez firmę po ostatnim odbiorze odpadów w  grudniu. Nie zmienia się sposób dystrybucji worków na odpady zbierane w sposób selektywny.