Gmina wybuduje kanalizację sanitarną w sołectwie Brożec

bernard_kubata

Dobiega końca drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów. To nie jedyna inwestycja jeśli chodzi o gospodarkę ściekową w gminie Walce. Równocześnie budowany jest kolektor z Grocholubia do miejscowości Brożec. – Po zakończeniu tej inwestycji gmina zamierza zabiegać o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Brożcu – informuje wójt gminy Bernard Kubata.

Środki pochodzą z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.