Gmina otrzymała wsparcie na dwie duże inwestycje

Gmina Krzanowice otrzymała w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wsparcie finansowe do dwóch inwestycji. Magistrat złożył wnioski o dofinansowanie na budowę Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz realizację zadania związanego z budową instalacji sanitarnej w Borucinie. Szczegóły zdradza burmistrz Andrzej Strzedulla.

Inwestycja w Borucinie będzie kontynuacją obecnie realizowanego zadania tj. budowy w ciągu ulicy Kopernika kanalizacji deszczowej oraz sieci sanitarnej.

Realizacja zadania obejmuje 14 ulic na długości około 4 kilometrów i umożliwi podłączenie do sieci około 80 procent gospodarstw. Inwestycja pochłonie prawie 8 mln złotych.