Gmina Olesno rozdaje maseczki swoim mieszkańcom

W gminie Olesno maseczki są bezpłatnie dystrybuowane do skrzynek pocztowych mieszkańców. Produkują je trzy lokalne firmy, a koszty produkcji pokrywa gmina Olesno.

W Oleśnie maseczki roznoszą między innymi pracownicy Urzędu Miejskiego, strażnicy miejscy, wolontariusze, harcerze oraz sołtysi i strażacy OSP. Do akcji szycia maseczek włączyły się trzy oleskie firmy: Bomar, Empina i Spółdzielnia Inwalidów “Odrodzenie”

Przypominamy, że od 16 kwietnia 2020 r. obowiązuje nas noszenie maseczki w miejscach publicznych.