Gmina Krzyżanowice nie planuje wyłączania latarni ulicznych. Powodem: włamania i kradzieże

Niektóre gminy w dobie szukania oszczędności decydują się na częściowe bądź całkowite wyłączanie oświetlenia ulicznego.

My nie możemy sobie pozwolić na taką formę reperowania gminnego budżetu – mówi wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

Na to gmina pozwolić sobie nie może, co nie znaczy że oszczędności nie da się znaleźć gdzie indziej – przyznaje wójt.

Gmina będzie teraz szukać środków na tę inwestycje w ramach nowego okresu programowania funduszy zewnętrznych.