Gmina i powiat podzielą się kosztami

Rozpoczęły się remonty dróg na terenie gminy Krzanowice. Tamtejszy magistrat razem z powiatem raciborskim pozyskał środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na remont drogi w Borucinie i Krzanowcach. O szczegółach mówi burmistrz Andrzej Strzedulla.

Zakres prac przewiduje, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników oraz remont chodnika.

W tym przypadku roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz wykonanie chodnika od skrzyżowania z ul. Bończyka do ostatniego budynku w Borucinie. Inwestycja pochłonie 1,8 mln zł. z czego 55 procent to dofinansowanie zewnętrzne.