Gmina dopłaci do żłobków

Radni gminy Krapkowice podjęli uchwałę w sprawie dotacji żłobków. Tamtejsze placówki otrzymają 450 zł miesięcznie na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i objęte opieką w żłobku. Żłobki otrzymają dotację również w okresie zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.

Podmioty prowadzące żłobki zapewniają możliwość korzystania z opieki, pozostając w gotowości, aby w każdym miesiącu zapewnić usługę polegającą na zapewnieniu opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w zakresie obsady kadrowej opiekunek oraz zapewnienia lokalu o odpowiednim standardzie.