Gimnazjaliści zasiedli już do pisania testów

pisza_test

Punktualnie o 9.00 uczniowie ostatnich klas gimnazjum zasiedli do rozwiązywania testu kończącego szkołę. My jeszcze przed zamknięciem sali, zajrzeliśmy do G2 w Raciborzu im. Czesława Miłosza i zapytaliśmy o nastroje gimnazjalistów

Jak każdego roku przed egzaminem pojawiają się typowania. W zeszłym roku na części z języka polskiego była charkterstyka, w tym bez zastanowienia uczniowie stawiali na rozprawkę

Całość dzisiejszej części humanistycznej trwa 150 minut. O 9-tej uczniowie zasiedli do rozwiązywania testu z historii i wiedzy o społeczeństwie, mieli na to 60 minut. O 11.00  zaczną rozwiązywać sprawdzian z zakresu języka polskiego

Dobra informacja dla osób, które słabo się przygotowały, lub którym powinie się noga. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Nie określono minimalnej liczby punktów, poniżej której sprawdzianu się nie zdaje.