Gaz-Sytem przekazał raciborskim szkołom sprzęt sportowy

Do raciborskich Szkół Podstawowych trafił sprzęt sportowy zakupiony za łączną kwotę 30 000 zł. Zakupione akcesoria mają stanowić pomoc podczas prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Środki na ten cel w ramach III edycji programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji przekazała firma GAZ-SYSTEM.

Wykorzystanie podczas zajęć  zakupionego sprzętu ma przyczynić się do rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Ponadto polepszone zostaną warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, co poprowadzi do poprawy zdrowia i formy fizycznej uczniów.

Tego typu wsparcie umożliwia skuteczniejsze upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, wyrównanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, a także przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu.