Gaz-System zerwał dwie umowy z Rafako. Naliczył ponad 54 mln zł kar

Gaz-System odstąpił od umów z Rafako dotyczących robót budowlanych w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz odcinka gazociągu Goleniów-Płoty, z przyczyn leżących po stronie Rafako i naliczył łącznie 54,4 mln zł kar umownych – podało Rafako w komunikacie.

W związku z odstąpieniem od umowy “Kędzierzyn”, zamawiający naliczył karę umowną w kwocie 33,9 mln zł i wystąpił o dokonanie zwrotu nierozliczonej zaliczki w wysokości 20,7 mln zł. W przypadku umowy “Goleniów”, Gaz-System naliczył karę umowną w kwocie 20,5 mln zł i wystąpił o dokonanie zwrotu nierozliczonej zaliczki w wysokości 12 mln zł.

“Na chwilę obecną emitent analizuje zasadność odstąpień od umowy Goleniów oraz umowy Kędzierzyn, jak i naliczenia kar umownych i żądania zwrotu zaliczek oraz ich wysokości. Emitent analizuje również kwestię zasadności objęcia wskazanych wierzytelności układem z mocy prawa” – napisano w komunikacie. (PAP Biznes)