Fundusz sołecki rozdysponowany

Trwa realizacja wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego – w samej tylko gminie Krzyżanowice w jego ramach udało się rozpocząć prace przy dwóch inwestycjach – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Z kolei w ramach marszałkowskiego programu Inicjatywa Sołecka na terenie gminy mają zostać wyremontowane dwie kapliczki: w Krzyżanowicach i Bieńkowicach.