Fundusz sołecki i dodatkowa pula środków dla sołectw w gminie Rudnik

Radni gminy Rudnik zdecydowali się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Określoną według specjalnego wskaźnika pulę pieniędzy otrzyma każde sołectwo. – Dla wszystkich 14 sołectw udało się również zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki – informuje wójt Piotr Rybka.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali w ubiegłym roku.

Na zadania związane z funduszem sołeckim w gminie Rudnik radni przeznaczyli 307 tys. złotych.